RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 22.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrach Szkoły

Rejestry i ewidencje

W Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 1. Ewidencja akt osobowych.
 2. Księga ewidencji dzieci.
 3. Księga uczniów.
 4. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 6. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 7. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 8. Księga inwentarzowa.
 9. Księga zastępstw.
 10. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 12. Rejestr delegacji.


Opublikował: Bernadetta Kańska
Publikacja dnia: 22.03.2012
Podpisał: Bernadetta Kańska
Dokument z dnia: 22.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 467